Your domain registration is pending. Check again in an hour

Testimonials

a year ago
- Anh Q
5 months ago
- Nguyễn N

About us

Phòng khám BS Phan Xuân Trung khám chuyên khoa Nội Tổng Quát, tư vấn sức khỏe thể chất và tâm lý. 

Contact Us

Contact

Call now
  • 0903 774 437

Address

Get directions
183F/24 Tôn Thất Thuyết
Phường 4
Quận 4
Thành phố Hồ Chí Minh 77777
Vietnam

Opening Hours

Mon:8:00 – 11:30 am
Tue:8:00 – 11:30 am
Wed:8:00 – 11:30 am
Thu:8:00 – 11:30 am
Fri:8:00 – 11:30 am
Sat:8:00 – 11:30 am
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.